Köpvillkor

Om Towards AB

Vi är specialiserade på att producera engagerande e-learning, alltid med fokus på pedagogiken och människan som ska lära sig något nytt.

Org.nummer: 559225-1556
E-post: [email protected]
Hemsida: 
towards.se
Telefon: +46 708 77 33 64

Postadress
Towards AB
Box 168
221 00 Lund


Beställning & Leverans

När du har gjort en beställning och betalt så skickas en orderbekräftelse till den e-postadress du angett. Är det något fel i orderbekräftelsen så kontakta oss på mailadressen [email protected].


Inloggningsuppgifter till kursen / kurserna kommer till dig per mail inom 24 timmar helgfria vardagar efter att du har köpt kursen.
Du har tillgång till kursen i 90 dagar efter att vi skickat inloggningsuppgifter.


Ångerrätt

Vid köp av kurser gäller ångerrätten i 14 dagar efter att du fått inloggningsuppgifter eller fram tills du har loggat in på lärplattformen.
Om du vill nyttja din ångerrätt skicka nedanstående uppgifter till oss på mailadressen [email protected]. E-postadress från vilken beställningen är gjord, ditt namn och organisation (enbart om beställningen är gjord av en organisation).


Tillgänglighet

Vårt mål är självklart att våra tjänster alltid ska fungera tillfredställande men academy.towards.se levereras som den är och med den kvalitet den har.  Om academy.towards.se inte fungerar i över en dag, skall kunden i första hand kompenseras genom att tiden för hur länge kursen är tillgänglig för kunden förlängas.


Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller distribuerar aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.


Vilka uppgifter lagrar vi
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-nummer och köphistorik.


Lagring av uppgifter
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. Du har alltid rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi lagrar. Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).


Tillgång till kurserna / lärplattformen

- Tillgång till kursen / kurserna är personlig oavsett vem som har betalat.  

- För att du skall kunna använda tjänsten krävs att du har en dator (eller motsvarande) och uppkoppling till internet. Du skall också ha en uppdaterad webbläsare.

- Du får heller inte använda tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta.


Immateriella rättigheter

Allt innehåll i kurserna / lärplattformen är skyddade av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av kurserna / lärplattformen tillhör Towards AB. Towards AB ger dig en icke exklusiv, ej överlåtbar rättighet att under begränsad tid få tillgång till kurserna. Detta innebär att du inte får kopiera, reproducera eller ladda ner material.


Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten, ger Towards AB rätt att omedelbart stänga ner dina möjligheter att logga in på lärplattformen och nå dina kurser.


Force Majeure

Towards AB har inget skadeståndsansvar gentemot kund för brist på tillgänglighet eller annan prestation för fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.


Tvist

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr